Salses Alvita

Salses Alvita

Salses Alvita

Creació de Marca i Packaging

Amb l’objectiu d’entrar dins del mercat àrab, es crea la marca Alvita; una marca que presenta salses per amanir diferents tipus de plats.
Treball d’un concepte arabesc sense oblidar el mercat europeu.