Anunci JDE Profesional

Anunci JDE Profesional

Anunci JDE Profesional

Comunicació gràfica

Disseny d’un anunci de premsa per tal de presentar la marca de la companyia JDE Profesional